บันทึกข้อมูลสุขภาพ
น้ำหนัก ส่วนสูง
ค่าความดัน
ผลเจาะเลือด
การดื่มสุรา
การสูบบุหรี่
การรับประทานอาหาร
การนอนหลับ