ความดันโลหิต
  เลขตัวบน
mmHg
เลขตัวล่าง
mmHg
ชีพจร
ครั้ง/นาที
17 พ.ย. 63
131
82
70
15 พ.ย. 63
118
78
59
15 ต.ค. 63
121
80
77
สูงกว่าค่ามาตรฐาน ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
 
เลขตัวบน คือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว
ค่าปกติอยู่ที่ 120-129 mmHg
เลขตัวล่าง คือ ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว
ค่าปกติอยู่ที่ 80-84 mmHg
ชีพจร คือ อัตราการเต้นของหัวใจ
ค่าปกติอยู่ที่ 60-100 ครั้ง/นาที