สุขภาพจิต
ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน
มีอาการเบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไรบ่อยแค่ไหน
มีอาการไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้บ่อยแค่ไหน
มีอาการหลับยากหรือหลับๆตื่นๆ หรือหลับมากไปบ่อยแค่ไหน
มีอาการเหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรงบ่อยแค่ไหน
มีอาการเบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไปบ่อยแค่ไหน
รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือครอบครัวผิดหวังบ่อยแค่ไหน
มีอาการสมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจบ่อยแค่ไหน
มีอาการพูดช้า ทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็นบ่อยแค่ไหน
มีอาการคิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงดีบ่อยแค่ไหน