ความดันโลหิต
วันที่
เลขตัวบน (SYS)
mmHg
เลขตัวล่าง (DIA)
mmHg
ชีพจร (Pulse)
ครั้ง/นาที