ผลเจาะเลือด

  ค่าน้ำตาลในเลือด
mg/DL
15 พ.ย. 63 200
27 ต.ค. 63 198
15 ก.ย. 63 205
10 ก.ย. 63 187